ŽÁDOST

Příjem žádostí JE OPĚT SPUŠTĚN. Pro druhé kolo posílejte své žádosti do konce května 2022.

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
Nadační příspěvky budou poskytovány fyzickým a právnickým osobám za těchto podmínek:
– žádost bude obsahovat záměr, ze kterého bude zřejmý účel, ke kterému bude nadační příspěvek použit, celkové náklady, rozpočet projektu, způsob financování a zodpovědnou osobu
– žadatel se musí osobně finančně podílet na realizaci projektu částkou odpovídající 40% celkových nákladů
– před samotným poskytnutím nadačního příspěvku bude projekt na návrh správní rady zkontrolován dozorčí radou
– nadační příspěvek bude poskytován zásadně bezhotovostní formou

AKTUÁLNÍ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI SI PROSÍM STÁHNĚTE ZDE

Vaše žádosti zasílejte POUZE ELEKTRONICKY naskenované s podpisem na e-mail: projekty@patronatsedlcansko.cz