ProjektyVzdělávací projekty

Komunistický útlak a nesvoboda – 2.ZŠ Propojení 2006

Dotace pro rok 2006 – 2. ZŠ Propojení

Komunistický útlak a nesvoboda v 50. letech
20. století nejen na Sedlčansku
Dějepisný projekt žáků devátých tříd
2. základní školy Propojení
Vedoucí projektu: Jiří Šibrava, Zdeňka Veselá

Zpracovávaná témata:

1. Příčiny komunistického útlaku (proč?) + spojitost se zahraničím

2. Formy komunistického útlaku (jak byli lidé postihováni? Jak jejich rodiny?)

3. Oběti: – profese, prohřešky, postoje, smýšlení, další důvody pro podezření: známé osobnosti se vztahy k Západu, příbuzní za hranicemi – jak se kom. útlak projevoval v životě obětí, jejich rodin
– represivní aparát, instituce, lidé – jak fungoval, kdo hlídal „podezřelé“, kdo vedl záznamy, jaké byly záznamy- výsledky útlaku: smíření se, ilegalita, emigrace, zatčení atd.

4. M. Horáková – život, politické postoje, smýšlení, činnost, důvody pro proces…

5. Soudy: kde soudy, kdo soudil,využití veřejnosti, médií, ideologie, polit. podtext, jak probíhaly – obecně – konkrétně: Horáková, Slánský, Husák

6. Tresty: jaké druhy, který za co, ideologie, polit. podtext, účelovost procesů a následně trestů výkony trestů – kde a jak, kdo dozoroval výkonům trestů (stráž, popravčí…)+ konkrétní výkony trestů: Horáková, Slánský, Husák

7. Život v lágru: denní režim, strava, práce, normy, tresty, hygiena

8. Život v lágru: výjimečnosti: svátky (Vánoce, 1. květen atd.), nemoc, propustky (jestli byly), návštěvy, balíčky, korespondence, volný čas, kamarádství, kulturní život vězňů, zábava, útěky, sabotáže – tresty

9. Život po návratu: propuštění – uplynutí trestu, amnestie, jak se odsouzení dozvěděli, jak se vykonávalo, kam se vraceli, co měli, co mohli, co museli (co souviselo přímo s návratem)

10. Život po návratu: vztah oběť – okolí: přátelé, sociální prostředí, práce, zaměstnání, s čím se museli oběti vyrovnávat, následky – sociální, zdravotní. Následky ve vztahu k rodině, následky pro rodinu a kvalitu rodinného života atd.