OstatníVzdělávací projekty

Pec pro Petrklíč 2022

Příspěvek umožnil Centru Petrklíč dofinancovat pořízení keramické pece. V říjnu 2022 byly otevřeny dva kurzy keramiky pro děti předškolního a mladšího školního věku. Plánuje se otevření dalších kurzů pro dospělé, pro rodiče a prarodiče s dětmi a navázání spolupráce s mateřskou školou v Sedlčanech.