ProjektyPublikace

Městské muzeum Sedlčany 2004, 2009, 2011, 2013, 2015

Dotační příspěvky na publikační činnost

Rok 2004 – dotace na publikaci „Jakub Krčín“

Rok 2009 – dotace na publikaci „Sedlčansko ve fotografiích Martina Steckera“

Rok 2011 – dotace na publikaci „Kostely na Sedlčansku“

Rok 2013 – dotace na publikaci „Habart Sedlčansko“

Rok 2014 – dotace na publikaci „Tenkrát v Sedlčanech“