Lidé v nadaci

Dr. Gräfin von und zu Arco-Zinneberg – zakladatelka NFPS

ThMgr. Zbigniew Grzyb, kněz, administrátor-Římskokatolická farnost Krásná Hora nad Vltavou
Ing. Miroslav Hölzel, starosta Sedlčan
JUDr. Ivan Houdek, notář
JUDr. Jana Krylová
Mgr. Vladimíra Křenková, ředitelka ZUŠ Sedlčany
Marie Křížová, bývalá starostka Petrovic
PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel 2.ZŠ Propojení Sedlčany
Jiří Svatek, starosta Vys. Chlumce
Ing. Helena Štveráková, referentka památkové péče Středočeského kraje

Ing. Jiří Burian, senátor a bývalý starosta Sedlčan
Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta Nedrahovic
Ulrich Graf von und zu Arco-Zinneberg