Naše vize a poslání

Nadační fond Patronát Sedlčansko chce podporovat:
– zachování historických a kulturních památek, lidových tradic a kulturního dědictví, zejména ve spolupráci s dětmi a mládeží
– rozvíjení komunitního života sedlčanského regionu
– ty, kteří zlepšují život ve svém okolí, obnovují drobné památky, proměňují a oživují veřejná prostranství svých obcí a okolí
– ty, kteří organizují sousedská setkávání či komunitně-vzdělávací projekty zaměřené na historii, kulturní památky a národní dědictví či lidové tradice i v duchu křesťanských hodnot