ProjektyVzdělávací projekty

Vypečený projekt 2020-2022

1. část podzim
podzimní příprava projektu– seznámení s cílem – upečení chleba z „plodů“ vlastní práce, tvorba prac. listů a jejich vyplnění, probrání základních zemědělských postupů k dosažení pečení chleba, informace o názvech a účelu jednotlivého hospodářského nářadí, o materiálech a způsobu práce s nimi; využití starých fotografií, ukázek z filmů, pozvání pamětníků, porovnání efektivity zemědělské výroby v pravěku, středověku, novověku a dnes. Otázky využití zvířat, počtu kusů dobytka v závislosti na velikosti hospodářství, základní rozdělení a názvy hospodářských sídelních jednotek; přehled historických měr a jednotek. Proměna krajiny v souvislosti se změnou velikosti obdělávaných ploch – negativa a pozitiva
2. část jaro
jarní práce (duben)práce s koněm a pluhem: orání, vláčení, setí
3. část léto
letní práce (červenec), žně: práce s kosou (hrabicí, hasákem), tvorba povřísel, skládaní snopů, stavba panáků
4. část podzim
podzimní práce: mlácení obilí, práce s cepy, oddělování plev
mletí: pokus o drcení, ruční žernov, mlýn
5. část jaro
pečení chleba: roztopení pece, zadělání, kynutí, sázení chleba, pečení

video z jarních prací