OstatníVzdělávací projekty

My za tebou přijdeme 2021

Celý projekt s názvem My za tebou přijedeme, měl původně jiný plán. Tvrdý lockdown nám však ukázal ještě lepší cestu. Potřebovali jsme silné a nosné téma, které by nás podrželo celý rok. Kulaté výročí Národního divadla přineslo přesně to, co je v projektu třeba. Téma musí být nevyčerpatelné, aby se dalo pojmout z hlediska všech možných oborů, navíc aktuální i v současnosti, a s mnoha výhledy do budoucnosti.

Národní divadlo prostřednictvím dvou osobností vyjádřilo potěšení z našeho nápadu. Způsobila to jistě i skutečnost, že všichni hledáme cesty kudy se dostat k sobě, k divákům, k tvorbě. Po několika online hovorech jsme vytvořili plán pro následující projektový den.

10. června 2021 od 15:00 – 18:00, pokud to epidemiologická situace dovolí, se uskuteční na zahradě ZUŠ Sedlčany vyvrcholení projektu My za tebou přijedeme.

Na zahradě bude nachystáno dvanáct interaktivních zastavení, kudy budou procházet jednotlivé týmy vytvořené žáky ZUŠ Sedlčany. Ti budou plnit zábavný kvíz a zadání na jednotlivá podtémata.

Kdo z dětí by ještě před rokem věděl, že Hynaisova opona nebyla schválena, protože postavy na ní byly moc bledé a hubené, tedy ne slovanské? Kdo by tušil, co jsou trigy? Kdo by odhadl, že opon je pět a půl?

A co nás čeká ve stylu Kateřiny Šedé? Pohledy napsané umělci ND už putují k dětem do ZUŠ Sedlčany společně se štafetově pletenou šálou, kterou začal plést vedoucí odboru výroby kostýmů a vlásenek Aleš Frýba. Další jiné aktivity jsou pro všechny překvapením.

Podařilo se nám v tomto roce najít výjimečnou možnost setkat se s Národním divadlem a Kateřinou Šedou, považujeme to za velký dar. Zástupci ND a jmenovaná umělkyně za námi přijedou 10. června 2021 na ZUŠkovou zahradu do Sedlčan. Poděkování patří všem zúčastněným z ND, Kateřině Šedé, dále dětem a pedagogům ZUŠ Sedlčany a Nadaci Patronát Sedlčansko.