ProjektyVzdělávací projekty

100 let republiky, Příjezd TGM do Sedlčan 2019

100 let republiky – celoroční malé oborové nebo třídní projekty vyvrcholily 20.5. celoškolním projektem, kde se žáci na 10 stanovištích seznámili s dobou před 100 lety (kultura, osobnosti Sedlčan, domácnost, kuchyně, móda …)

Historická rekonstrukce příjezdu TGM v září 1922 do Sedlčan na 1. manévry čs.armády – rekonstrukce příjezdu pomocí dobových fotografií a zápisů z městské kroniky. Do akce se zapojily všechny ročníky. Žáci starších ročníků a učitelé představovali „osobnosti doby“, radní, doprovod prezidenta i samotného Masaryka. Mladší ročníky představovaly obyvatele Sedlčan.