ProjektyVzdělávací projekty

Zahradní slavnost 2019

V roce 2019 završila naše společnost 30 let svobody. K tomuto roku si spolek Našlose vybral divadelní hru Václava Havla Zahradní slavnost, kterou zpracovali tvůrci narození před i po roce 1989, současní vysokoškoláci a čerstvě pracující mladí lidé ze Sedlčanska, stejně jako studenti gymnázia a místních základních škol. Byla jimi divadelně zpracována, vytvořena autorská hudba i grafika, choreografie, dramaturgie i produkce podle svého vnímání teď a tady. Byl vytvořen časosběrný dokument o přípravě a realizaci divadelní hry v kontextu dnešní doby, vytvořena fotokniha o procesu vzniku představení. Během zkoušení hry byly prezentovány dílčí výstupy na sedlčanských akcích typu Muzejní noc, benefiční festival Chichtyoza fest, jakož i na komornějších akcích typu stodolních představení. Celý projekt vyvrcholil týden před výročím 17. listopadu, kdy ve dnech 12. až 17. listopadu bylo představení sedm krát prezentováno v Kulturním domě Josefa Suka společně s výstavou děl vzniklých na toto téma. Projektu se zúčastnili pedagogové a studenti gymnázia i základních škol v Sedlčanech a okolí. Místní i regionální školy se zúčastnily tvůrčích dílen na téma „ slovo“, „fráze“, „hledání identity“.

Zahradní slavnost: publikace b13